Tilfredshed med WeedFighter Pro

WeedFighter Pro er blevet en vigtig hjælp, når Horsens Kommune skal bekæmpe ukrudt. WeedFighter Pro har nemlig et betydeligt lavere forbrug af brændstof og vand. Og så er den meget effektiv, erfarer Horsens Kommune om investeringen i maskinen.

– Vi kan se, at det virker meget mere effektivt end andre metoder, selvom der bliver kørt stærkere, siger Henrik Jeppesen, afdelingsleder for service og beredskab i Horsens Kommune.

Horsens Kommune har investeret i en WeedFighter Pro maskine og anvendt den henover sommeren og efteråret.

Med voldsomt stigende priser på energi og et ønske om øget bæredygtighed i kampen mod ukrudt på fortove og cykelstier faldt valget på WeedFighter Pro, der i forsommeren blev meldt klar til salg efter flere års udviklingsarbejde. Metoden går ud på at kombinere damp, ionholdig væske og mikrobølger, som koger cellerne i ukrudtet helt ned i vækstpunktet.

– Den er bare mere effektiv og sparer samtidig på resurserne, fastslår Jens Skifter, direktør for WeedFighter.

 

Nem at betjene med stor kapacitet

Pilot Morten Holst Pedersen fra Horsens Kommune har kørt med WeedFighter på en redskabsbærer siden udgangen af juli og til udgangen af oktober. Også han roser den nye løsning.

– Efter instruktion og nogle tilretninger i prøvetiden er den nem at betjene. Men lige så interessant er det, at jeg kommer over to eller tre gange det areal, jeg kunne med vores hidtidige løsning, forklarer han.

Han bruger dermed både mindre brændstof og betydeligt mindre vand til at bekæmpe ukrudtet.

– Og jeg kan hurtigt se, at ukrudtet har fået en ordentlig omgang, konstaterer han.

 

Færre behandlinger på årsbasis

Lige som alle øvrige kommuner skal Horsens Kommune bekæmpe ukrudt på en bæredygtig måde.

– Det er vores vigtigste fokus. Vi skal levere på borgernes og dermed vores politikeres ønsker om sprøjtefri bekæmpelse af ukrudtet. Desuden skal det være bæredygtigt med hensyn til forbrug af resurser som vand, brændstof og tid. Men selvfølgelig er det også vigtigt, at vi med WeedFighter kan gøre det billigere og bedre end hidtil, pointerer Henrik Jeppesen.

For erfaringen er, at den nye løsning fra den lokale virksomhed WeedFighter også kræver færre behandlinger pr. år.

– Hvor vi før skulle køre 8-10 gange, kan vi nøjes med det halve antal overkørsler, siger Morten Holst Pedersen.

 

En unik og bæredygtig løsning

Det unikke ved WeedFighter-metoden og maskinen er brugen af damp, ionholdig væske og mikrobølger. Ingen andre har fået den ide og udviklet den til at virke i praksis.

– Vi er i fuld gang med at præsentere og sælge maskinen i samarbejde med producenten Yding Smedie & Maskiner til brug i sæson 2023, siger Jens Skifter.

 

– Jeg bruger kun halv mængde vand og meget mindre brændstof, så jeg kan komme over større areal på en dag med mindre

forbrug af resurser, fastslår Morten Holst Pedersen, pilot på WeedFighter.