WeedFighters
udviklingsprojekt

WeedFighter er en ny revolutionerende opfindelse, der gør det lettere og billigere og mere bæredygtigt at bekæmpe ukrudt sammenlignet med andre metoder på markedet. Den anvender damp, en specialudviklet accelerator og mikrobølger, hvilket giver en mere effektiv energioverførsel til ukrudtet.

Damp – hurtig behandling og yderst effektivt

Når fremkørselshastigheden skal være høj er hurtig energioverførsel fra maskinen til ukrudtet en forudsætning.

Man kan sikre en hurtig energioverførsel enten ved at presse meget varmeenergi ned mod ukrudtet med en blæser, eller ved at anvende damp, som indeholder meget energi der afsættes i ukrudtet når dampen fortættes til vand på ukrudtet.

WeedFighter anvender damp, da det giver os mulighed for hurtig fremkørsel med moderat energiforbrug

Ingen brandfare

Ved at anvende damp undgår vi at antænde tørt plantemateriale. Derfor kan du bruge maskinen selv hvis der er meget tørt uden antændelsesfare.

Effektiv afskærmning

En af de store udfordringer ved termisk ukrudtsbekæmpelse er, at så snart varmeenergien kommer udenfor skærmen, er den meget mere tilbøjelig til at stige op end at gå ned på ukrudtet.

Ved hjælp af fleksibel afskærmning kan WeedFighters maskine arbejde tæt på terræn og følge dette, uden at skærmen bliver revet i stykker af fortovsfliser der vipper.

Lavt energiforbrug – Lav CO2-udledning

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse bruger energi, og forårsager dermed udledning af CO2. Ved hjælp af effektiv energioverførsel, god afskærmning og reduceret genvækst holder WeedFighter energiforbruget og dermed CO2 udledningen på et minimum.

3 uger efter gasbrænding
3 uger efter gasbrænding
3 uger efter weed fighter
3 uger efter weed fighter

Dokumenteret bedre end gasbrænder

Vi står naturligvis til regnskab for vores teknologi. Derfor har vi fået et uvildigt institut til at dokumentere forskellen på vores teknologi og en gasbrænder, som i dag er den mest udbredte metode til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. I deres rapport konkluderer instituttet at der er signifikant mindre genvækst efter WeedFighters maskine end efter en gasbrænder.

Den tydelige forskel, 16 måneder efter behandling

16 måneder efter behandling med gasbrænder
Behandling med gasbrænder
16 måneder efter behandling med WeedFighter med damp
Behandling med WeedFighter med damp
16 måneder efter behandling med WeedFighter med mikrobølger
Behandling med WeedFighter med mikrobølger

Vil du høre mere om priser eller har andre forespørgsler

eller ring på telefon

73 70 91 93