Samarbejde

Weed Fighters udviklingsarbejde baserer sig på samarbejde med gode og kompetente samarbejdspartnere

Udover at være samarbejdspartnere er Yding Smedie & Maskiner samt Artlinco tillige medejere

Tilsammen er vi et stærkt team, som kan varetage alle nødvendige funktioner, lige fra udvikling, til produktion, salg og service

Artlinco_logo_240px

Artlinco

 • Er et udviklingshus, bestående af ingeniører og designere
 • Udvikler, produkter, services og budskaber
 • Har eksisteret i 20 år
 • Har godt 10 ansatte

Læs mere om Artlinco på deres hjemmeside: https://artlinco.com/

logo_YMS-sort[1]

Yding Smedie & Maskiner

 • Har i mere end 25 år solgt og serviceret maskiner til jordbrug
 • Fremstiller specialmaskiner til jordbrug og industri
 • Har ca. 60 ansatte og 35 servicebiler
 • Kan fremstille, sælge, montere og servicere vores maskiner

Læs mere om Yding Smedie & Maskiner her: http://www.ysm.dk/

Øvrige samarbejdspartnere

Aarhus Kommune

Gennem flere år har Aarhus Kommune stillet testarealer til rådighed, og været behjælpelig med sparring i forhold til ønskerne til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.

I 2020 har vi aftale med Aarhus Kommune om at være med i udviklingen, og teste Weed Fighter.

På baggrund af de gode testresultater fra 2018 bevilgede Aarhus Kommunes VTU-fond i foråret 2019 en million kr. til udvikling af Weed Fighters maskine.

Mikrobølgerne gør det nemmere at beskadige planternes vækstpunkter, hvilket er med til at reducere genvæksten på det ukrudt der overlever. Men en forudsætning for at mikrobølger kan bekæmpe ukrudt med en hastighed der er kommercielt interessant er, at ukrudtet først opvarmes. Udviklingen af vores nye heater, er derfor et vigtigt og succesfuldt skridt i den samlede udvikling af en højeffektiv pesticidfri metode hvori mikrobølger indgår.

Heateren vi har udviklet kan anvendes alene, men vil naturligvis blive endnu mere effektiv når teknologien er færdigudviklet med mikrobølgeenheden.

I relation til VTU-midlerne er Tenna Olsen fra Aarhus Kommune vores kontaktperson. Læs mere om samarbejdet mellem Aarhus Kommunes VTU-fond og Weed Fighter på dette link: Mikrobølger skal slå ukrudt ihjel

Kärcher

Kärcher stillede i 2019 og 1. kvartal af 2020 denne redskabsbærer til rådighed for Weed Fighters udviklingsarbejde.

Ingeniørfirmaer

Til at sikre at vi får maskinerne udviklet mest hensigtsmæssigt både på den korte og den lange bane har vi samarbejde med en mikrobølgeingeniør og et ingeniørfirma.

Fremstilling, service og montage

Til at fremstille maskinerne har vi samarbejde med Yding Smedie & Maskiner

Til at montere vore maskiner på redskabsbærere samt servicere dem, har vi samarbejde med Yding Smedie & Maskiner.

Weed Fighter er finansieret af

 • Fremtidens Miljø A/S
 • Århus Kommunes VTU-fond
 • Yding Smedie & Maskiner
 • Artlinco
 • Innovationsfonden
 • En lånt redskabsbærer fra Kärcher

Vil du høre mere om priser eller har andre forespørgsler

eller ring på telefon

22 12 42 70