Maskiner til effektiv
pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

Hurtig bekæmpelse og lav genvækst
– tilgodeser driftsøkonomi, miljø og klima

Med Weed Fighter kan du bekæmpe ukrudt hurtigt og effektivt uden at gå på kompromis med miljø eller økonomi.

Vore metoder er simple, og bygger på samarbejde med naturen.

Resultaterne taler for sig selv.

Så er vi godt i gang med testkørsler med vores fuldskala prototype med mikrobølger

Effektiv ukrudtsbekæmpelse

Fordelene ved at bruge Weed Fighter!

Økonomisk
ukrudtsbekæmpelse

Weed Fighters lave genvækst betyder at du får optimal vedligeholdelse

med minimal antal behandlinger

Sparer miljøet
og hjælper klimaet!

Weed Fighter har et lavt energiforbrug pr. kvadratmeter pr. år.

Derfor også minimal CO2 udledning.

Enkelt og effektivt

tørremiddel

Weed Fighters harmløse og biologisk nedbrydelige tørremiddel øger din succes med termisk ukrudtsbekæmpelse

Vores produkter

Hvorfor anvende Weed Fighter?

Fremtidens ukrudtsbekæmpelse

Teknologien indenfor pesticidfri ukrudtsbekæmpelse er ikke fulgt med behovet. Derfor er Weed Fighters mål at udvikle teknologi der modsvarer tidens behov, og er et godt og rentabelt alternativ til både pesticider og traditionelle gasbrændere.

Hedvand trænger dybere ned end varmen fra en gasbrænder, og virker derfor kraftigere på ukrudtet.

På Weed Fighters hedvandsmaskine har du desuden mulighed for at tilsætte et tørremiddel, der udtørrer planterne efter de er blanceret. Derved øges effekten, mens genvæksten og CO2 udledningen mindskes.

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse med innovativ teknologi

Weed Fighter kæmper for…

Godt drikkevand, klima og miljø til alle

Med lave driftsomkostninger og lavt energiforbrug er Weed Fighter et godt alternativ til både pesticider og gasbrænding.

Beskyttet
teknologi

Weed Fighter har en juridisk gældende eneret (Brugsmodelbeskyttelse) til at kombinere varme og salt.

God
driftsøkonomi

Gode lanser i forskellige bredder sikrer optimal behandlingsbredde  og vandforbrug. Og tørremidlet holder driftsudgifterne nede; nøglen til din og vores succes!

Lav
CO2 udledning

Pesticidfrie metoder bruger energi og udleder CO2. Weed Fighters effektive energioverførsel og reducerede genvækst sikrer minimalt energiforbrug.

Maskinstørrelser til forskellige behov

Weed Fighter leverer maskiner både til kommunale færdselsarealer, boligforeninger, kirkegårde og handymænd

Ugiftigt tørremiddel

Weed Fighters tørremiddel er et ugiftigt specialsalt, som ikke er deklarationspligtigt, eller godkendelsespligtigt efter pesticidlovgivningen.

At slippe af med problem-ukrudt

Weed Fighter bekæmper selv græsser, der normalt er hurtigt til at vokse frem igen efter pesticidfri bekæmpelse.

Ukrudtsbekæmpelse
uden brandfare

Ved at anvende hedvand sikrer vi at temperaturen altid er under antændelsestemperaturen for tørt plantemateriale.

Med innovativ pesticidfri teknologi er Weed Fighter et godt alternativ til både pesticider og gasbrændere. Dermed arbejder Weed Fighter både for rent drikkevand og for mindre klimabelastning = FN verdensmål 6 og 13.

verdensmal6[1]
maxresdefault[1]

Samtidig berører vi FN verdensmålene:
3 – Sundhed og trivsel, 9 – Industri, innovation og infrastruktur, 11 – Bæredygtige byer, 14 – Livet i havet, 15 – Livet på land

Verdensmål-single-2016-01-03[1]
Verdensmål-single-2016-01-09-1[1]
maxresdefault
Verdensmål-single-2016-01-14-1
maxresdefault (1)

Vil du høre mere om priser eller har andre forespørgsler

eller ring til på telefon

22 12 42 70

Maskiner og teknik

Vores primære krav er at vore maskiner skal optimere brugerens driftsøkonomi, sikkerhed og arbejdsmiljø ved pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.