GUDP-projekt: Bæredygtig løsning til landbruget

WeedFighter indledte for nylig GUDP-projektet på Flakkebjerg, som officielt blev igangsat den 1. januar 2024.
Projektet tester bæredygtige løsninger til landbruget, med særligt fokus på alternativer til pesticider til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning af blandt andet kartofler. Potentialet er meget større men man skal starte et sted.

Under besøget kom WeedFighter på arbejde i testmiljøet og ukrudtsplanter blev behandlet for første gang.

Pesticider i landbruget

Med den seneste mediedækning er det blevet tydeligt, at brugen af pesticider stadig er en varm kartoffel. Selvom Danmark og EU har indført forbud mod mange pesticider i landbruget, gives der stadig dispensationer år efter år, eksempelvis for nedvisning af kartofler. Dette sker primært for at sikre landbrugets økonomiske overlevelse og skyldes manglen på effektive bæredygtige alternativer.

Nødvendigt med bæredygtige alternativer

Miljø- og sundhedsmæssige bekymringer kræver skærpet lovgivning. Pesticider har skadelige virkninger på både miljø og menneskers sundhed, hvilket øger behovet for et regulativ pres og strammere regler. Disse bør ledsages af økonomisk overkommelige og effektive alternativer, så dispensationer ikke er nødvendige for at holde hånden under et erhverv.

Forskningens rolle og erhvervets involvering

Takket være GUDP-projektet kan Aarhus Universitet nu teste og evaluere WeedFighter som alternativ metode, der kan tilbyde både økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Forskning og udvikling er nøglen til at finde frem til løsninger, der kan være med til at eliminere behovet for anvendelse af pesticider i landbruget.

Det er altafgørende, at landbruget engagerer sig aktivt i udviklingen og godkendelsen af nye, bæredygtige metoder. For at undgå ”Not invented here” tilgang til resultatet er det centralt for disse forskningsprojekter at der samarbejdes med de private aktører, i GUDP-projekter er det KMC og Klarskov Frugt, samt landbrugsrådgivere som Agrovi.

Denne involvering er en afgørende faktor for at sikre teknologiens relevans og anvendelighed i praksis.

WeedFighter teknologien: En potentiel løsning

WeedFighter-teknologien, som kombinerer dampbehandling, en biologisk nedbrydelig accelerator og mikrobølger, har vist sit værd ved effektiv ukrudtsbekæmpelse på kommunale arealer og testes nu på Flakkebjerg. Teknologien har potentiale til at kunne erstatte konventionelle kemikalier som fx benyttes til nedvisning af kartofler.

WeedFighter kan være et skridt mod en mere bæredygtig fremtid i landbruget. Det er vigtigt, at alle aktører – fra forskere, erhvervet til politikere – arbejder sammen om at implementere og fremme bæredygtige løsninger, der kan beskytte både miljøet og samfundets sundhed, teknologien er her.