WeedFighter teknologi skal testes til markbrug

Hos WeedFighter er vi stolte af vores patenterede teknologi til ukrudtsbekæmpelse, der kombinerer damp, en biologisk nedbrydelig accelerator og mikrobølger. Vores WeedFighter Pro-maskine er en både effektiv og bæredygtig løsning mod ukrudt, og vores teknologi har allerede bevist sit værd på befæstede arealer i kommunalt regi.

I et spændende samarbejde med Aarhus Universitet (AU Flakkebjerg) under ledelse af Bo Melander vil vores metode blive testet på markniveau. Målet er at udforske teknologiens potentiale inden for landbruget, herunder muligheden for vækststandsning af kartofler, som et alternativ til glyphosat, nedvisning af marker før den næste afgrøde og for at kontrollere ukrudt i frugtplantager.

Vi leverer teknologien og maskinen til disse forsøg, mens AU tager sig af den praktiske del. Vi er begejstrede for projektets fokus på grøn omstilling, da vores teknologi har potentialet til at reducere energiforbruget og omkostningerne ved ukrudtsbekæmpelse betydeligt i forhold til andre kendte metoder.

Maskinbladet har skrevet en udførlig artikel om projektet, som kan læses på deres website (bemærk, man skal være abonnent for at læse artiklen i sin helhed).