Ukrudtsbekæmpelse uden risiko for brand

Mens vi alle nyder det gode vejr, fører den knastørre start på sommeren til afbrændingsforbud i store dele af Danmark. Ifølge klimaeksperterne står vi overfor en fremtid, hvor vi vil opleve flere perioder med ekstrem tørke også i vores del af verdenen. Dette gør traditionelle gasbrændere til ukrudtsbekæmpelse uegnede, hvilket kræver alternative metoder.

WeedFighter Pro bekæmper ukrudt uden brug af ild

Ved at anvende damp i kombination med en temperaturføler til styring af varmetilførslen, sikres det, at temperaturen under skærmen altid er lavere end antændelsestemperaturen for tørt plantemateriale. Dette gør det muligt at bruge maskinen, selv i områder med meget tørt materiale, uden risiko for antændelse.

Ud over at være sikker er vores teknologi også mere effektiv og miljøvenlig. Med WeedFighter Pro kan du reducere CO2-udslippet, spare på vand og energi, opnå høj fremkørselshastighed, stor rækkevidde og lav genvækst, hvilket resulterer i færre årlige behandlinger.

Fremtidssikre jeres ukrudtsbekæmpelse med WeedFighter Pro.

Vil du vide mere kontakt Jens Bruun Skifter på 73 70 91 93 eller jbs@weed-fighter.com for mere information.

Læs mere om metoden og teknologien bag WeedFighter Pro
Tørke i DK - WeedFighter Pro bekæmper ukrudt uden brandfare