WeedFighter
bæredygtighed i
ukrudtsbekæmpelse

WeedFighter er en revolutionerede opfindelse der gør det lettere, billigere og mere bæredygtigt at bekæmpe ukrudt sammenlignet med andre metoder på markedet.

Metoden kombinerer damp, en specialudviklet accelerator og mikrobølger i en patenteret 3-trinsmetode, der sikrer effektiv og bæredygtig ukrudtsbekæmpelse.

1. Damp: Effektivitet og innovation i fokus

Dampens termiske behandling trænger hurtigt ind og ødelægger plantens celler, hvilket fører til en effektiv udtørring. Med en hurtig energioverførsel muliggør damp en høj fremkørselshastighed ved et moderat energiforbrug. Samtidig sikrer damp en varmeoverførsel med et betydeligt reduceret vandforbrug sammenlignet varmt vand metoden. Vores nyeste innovation, en avanceret dampdyse, forstærker dampens effektivitet yderligere.

For at sikre optimal påvirkning af planten med dampen har vi udviklet en robust, fleksibel afskærmning. Denne afskærmning gør det muligt for WeedFighters maskine at arbejde tæt på terræn uden risiko for skader. Desuden er dampmetoden sikker og eliminerer brandfaren, hvilket gør den ideel selv under tørkelignende forhold.

2. WeedFighter accelerator: Mindsker genvækst

Efter dampbehandlingen påføres vand tilsat vores specialudviklede accelerator, som yderligere udtørrer planterne og reducerer genvæksten.

Denne accelerator er skånsom over for mennesker, dyr, planter og vandmiljø, ikke korrosiv, indeholder ikke gødningsstoffer eller klorider og så er den biologisk nedbrydelige, vil du vide mere? Download sikkerhedsdatabladet.

3. Mikrobølger: Dobbelt effektivitet

Dampen har sørget for den nødvendige fugt som mikrobølgerne kan gribe fat i og acceleratoren er med til at forstærke effekten fra mikrobølgerne.

Mikrobølger skifter polretning 2,5 milliarder gange i sekundet, hvilket får vandmolekylerne til at gnide mod hinanden og skabe varme. Så i kombination med den special udviklede accelerator kan WeedFighter påvirke planten mere effektivt, hvilket muliggør hurtigere behandling og færre nødvendige behandlinger sammenlignet med andre metoder.

Bæredygtighed og økonomi hånd i hånd

WeedFighter Pro er ikke kun effektiv, men også bæredygtig. Med reduceret vandforbrug og lav CO2-udledning pr. kvm behandlet er det et miljøvenligt valg. Den effektive behandling af ukrudtet betyder også at det er en omkostningseffektiv løsning for vores kunder.

3 uger efter gasbrænding
3 uger efter gasbrænding
3 uger efter WeedFighter
3 uger efter WeedFighter

Uafhængig validering af WeedFighter teknologi

For at sikre gennemsigtighed og troværdighed i vores teknologi, har vi ladet Teknologisk Institut evaluere WeedFighter i forhold til gængse metoder som gasbrænding, der i dag er en af de mest udbredte metoder til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.

Resultaterne fra denne undersøgelse var klare: WeedFighter Pro viste signifikant mindre genvækst sammenlignet med en gasbrænder. Selvom denne rapport har nogle år på bagen, og vores teknologi sidenhen kun er blevet forbedret, underbygger den stadig styrken og effektiviteten af WeedFighter-metoden. Ønsker du at dykke dybere ned i rapportens detaljer, er du velkommen til at kontakte os, og vi vil med glæde sende den til dig.

Den tydelige forskel, 16 måneder efter behandling

16 måneder efter behandling med gasbrænder
Behandling med gasbrænder
16 måneder efter behandling med WeedFighter med damp
Behandling med WeedFighter med damp
16 måneder efter behandling med WeedFighter med mikrobølger
Behandling med WeedFighter med mikrobølger

WeedFighter og Aarhus Universitet i innovativt samarbejde

WeedFighter er stolte af at indgå i et banebrydende samarbejde med Aarhus Universitet (AU Flakkebjerg) under ledelse af Bo Melander. Dette projekt, som løber fra 1. januar 2024 til 31. december 2027, er bliver støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. GUDP anerkender det store potentiale i at undersøge vores termiske ukrudtsbekæmpelseskoncept, især da landbruget i dag søger alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse.

Projektet skal undersøge vores teknologis potentiale inden for landbruget. Dette inkluderer at undersøge alternative løsninger til herbicider, i forbindelse med vækststandsning af kartofler, nedvisning af marker før næste afgrøde, og ukrudtskontrol i frugtplantager mm.

Mens WeedFighter står for at levere den nødvendige teknologi og maskineri, vil AU Flakkebjerg håndtere den praktiske del af projektet. Vi ser frem til resultaterne, da vi tror på at det ikke kun fremhæver vores teknologis bæredygtige potentiale, men også dens evne til at gøre ukrudtsbekæmpelse mere energi- og omkostningseffektiv sammenlignet med nuværende metoder.

Vil du høre mere om priser eller har andre forespørgsler

eller ring på telefon

73 70 91 93